Kortų pasjansai: kaip dėlioti neįprastus žaidimus?

Pasjansų rūšių egzistuoja begalės. Piramidės pasjansas, pasjansas Skorpiona, Istheiveno pasjansas ir daugelis kitų. Šie kortų pasjansai nors ir nelabai girdėti, bet patikėkite, labai įdomūs ir verti dėmesio. Šiame straipsnyje jums pristatysiu net 5 skirtingų pasjanso variantus! Taip pat kviečiame susipažnti ir su tradiciniu pasjansu ar pasjansu Voru.

piramide-kortu-deliojimas

Pasjansas Piramidė

Šį pasjansą, dar vadinamą Trylika, Trikampiu, lengva išmokti, tačiau ne taip paprasta sudėlioti, todėl žaisti greitai nepabos. Piramidė yra iš tų pasjansų, kurie paremti kortų verčių skaičiavimu. Tokie kortų pasjansai iš tiesš labai įdomūs. Dėliojant piramidę reikia sudaryti tokias kortų poras, kurių vertė (abiejų kortų verčių suma) būtų lygi 13 taškų. Bet apie viską iš eilės.

Reikės 1 kortų malkos

Sumaišykite kortų malką. Išdėliokite 28 atverstas kortas 7 eilutėmis trikampio forma: viršutinėje eilutėje turi būti viena atversta korta, antroje – dvi, trečioje – trys ir pan. Kortas dėliokite nuo viršaus į apačią ir taip, kad žemesnės eilutės pridengtų aukštesnes. Likusias kortas – rezervą – padėkite trikampio viršuje kairėje. Dešinėje pusėje dėsite išmestas kortas.

Žaidimo tikslas

Metant iš žaidimo lauko ir rezervo 13 taškų vertės kortas ar jų poras surinkti visą malką.

Kaip žaisti?

Visų pirma svarbu įsiminti kortų vertes. Akinės kortos vertos tiek taškų, kiek turi akių (tai rodo ir ant jų parašytas skaičius), o paveikslinės kortos vertinamos šitaip: valetas – 11 taškų, dama – 12, karalius – 13, tūzas – 1. Kortas iš žaidimo lauko ir rezervo galite mesti poromis arba po vieną, bet bendra išmetamų kortų vertė turi būti 13. Vieną galite išmesti tik karalių. Vadinasi, galimi tokie metamų kortų deriniai: karalius; tūzas ir dama; valetas ir dviakė; dešimtakė ir triakė; devynakė ir keturakė; aštuonakė ir penkakė; šešakė ir septynakė. Šeimyna jokios reikšmės neturi.

kortų-pasjansai-piramidės-kortos

Poras galima sudaryti tik iš laisvųjų kortų (kurių nedengia kitos kortos), taigi piramidę pradėsite ardyti nuo apatinės eilutės. Verskite vieną po kitos rezervo kortas (jų gali būti atverstos dvi) ir ieškokite, ar jos ir piramidės laisvosios kortos nesudaro porų. Poras galite sudaryti iš piramidės laisvųjų kortų (jų nebūtina poruoti su rezervo kortomis), ir iš abiejų atverstų rezervo kortų, tačiau šias abi iškart išmesti ne visada išmintinga. Suradę porą padėkite abi kortas į krūvą piramidės dešinėje. Peržiūrėtą rezervą apverskite ir kortas vėl verskite iš naujo. Tai leidžiama daryti tris kartus.

soliteris-akordeonas

Pasjansas Akordeonas

Šio pasjanso pavadinimas kilęs nuo dėlionės formos – ji primena akordeono dumples. Laimėti itin sunku, bet tikrai įmanoma:)

Reikės 1 kortų malkos – 52 kortų.

Yra du būdai pradėti žaisti: 1) imant kortas iš malkos ir 2) jas išdėliojus. Taisyklės abiem atvejais visiškai vienodos, bet, jei kelis kartus pasipraktikuokite žaisti aiškesniu antruoju būdu, bus paprasčiau perprasti pirmąjį.

Sumaišykite malką. Tada pradėdami nuo viršaus iš kairės į dešinę išdėliokite visas kortas, pavyzdžiui, 4 eilutėmis sudarydami iš jų tarsi gyvatėlę.

Žaidimo tikslas

Surinkti visas kortas į malką ant pirmosios kortos.

Kaip žaisti?

Bet kurią kortą (arba jų krūvelę) galite perkelti ant gretimos arba per dvi kotas esančios kortos, jei ši yra tokio pat rango arba iš tos pačios šeimynos (pvz., būgnų devynakę galite dėti ant greta esančios širdžių devynakės arba bet kokios būgnų kortos). Kortas leidžiama kelti tik į kairę pusę! Negalima kelti dalies krūvelės kortų, būtina kelti visą krūvelę. Į atsiradusias tarpus tarp paskirtų kortų ar jų krūvelių dėmesio nekreipiama.

Jei nusprendėte žaisti imdami kortas iš malkos (t.t. neišdėlioję visų kortų), vadovaukitės tokiomis pačiomis taisyklėmis: dėkite kortas vieną šalia kitos ir perkelkite į krūveles pagal rangą ir šeimą. Nepamirškite, kad perkelt galite tik į kairę ant gretimos ant trečios kortos.

Paprastai surenkamos į 8 krūveles. Labai geras rezultatas 2-4 krūvelės. Ir tik labai retai pasiseka surinkti kortas į vieną malką.

trumpi-zaidimai-pasjansas-skorpionas

Pasjansas Skorpionas

Šis žaidimas – tikras iššūkis pasjanso mėgėjams. Šansų jį laimėti ne daugiau kaip vienas iš dešimt, tačiau tai be galo malonus, susikaupimo ir strateginio mąstymo reikalaujantis užsiėmimas. Pabandyti verta kiekvienam.

Reikės 1 kortų malkos (52 kortų).

Pradinis išdėstymas

Išdėliokite 49 kortas 7 stulpeliais po 7 kortas kiekviename taip, kad trijų dešiniųjų stulpelių visos kortos būtų atverstos, o keturių kairiųjų – tik po keturias viršutines. Trys neišdėliotos kortos sudaro rezervą.

Žaidimo tikslas

Sudėlioti kortas šeimynomis pagal hierarchiją nuo karaliaus iki tūzo (K-Q-V-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-A).

Kaip žaisti?

Skorpionas ypatingas tuo, kad čia nėra atskiro šeimynoms surinkti skirto lauko. Kortos rūšiuojamos perkeliant jas iš vieno stulpelio į kitą. Perkelti galite bet kurias atverstas kortas: po vieną (jei yra stulpelio viršuje) arba sekomis (stulpeliais ar jo dalimis). Svarbiausia, kad perkeliama korta ar perkeliamos sekos apatinė korta būtų iš tos pačios šeimynos kaip korta, ant kurios keliama, bet ši turi būti rangu aukštesne (pvz., būgnų septynakę galima dėti tik ant būgnų aštuonakės, širdžių damą – tik ant širdžių karaliaus). Jei stulpelio viršuje lieka užversta korta, ją reikia atversti. Kai paimamos visos stulpelio kortos, į jo vietą galima nukelti bet kurią kortą ar kortų seką (pagal griežtesnes taisykles tik karalių).
Kai nebelieka kortų, kurias galėtumėte perkelti, ant kiekvienos iš trijų kairiųjų stulpelių padėkite po atverstą rezervo kortą. Laimima surūšiavus kortas šeimynomis rangų žemėjimo tvarka nuo karaliaus iki tūzo.

istheiveno pasjansas

Istheiveno pasjansas

Šis pasjansas – vidutinio sudėtingumo iššūkis. Jei būsite labai pastabus ir gerai apmąstysite ėjimus, galite laimėti vieną iš dešimties žaidimų (o gal ir šiek tiek daugiau). Kaip jau supratote tokie neįprasti kortų pasjansai laimimi kiek rečiau nei tradiciniai kortų pasjansai.

Reikės 1 kortų malkos (52 kortų).

Pradinis išdėstymas

Išdėliokite kortas 7 stulpeliais po 3 kortas kiekviename. Atverskite viršutines stulpelių kortas. Tai – žaidimo laukas. Virš jo  pasilikite vietos keturios šeimynų rietuvėms. Neišdėliotos kortos sudaro rezervą.

Žaidimo tikslas

Sudėlioti kortas šeimynomis pagal hierarchiją nuo tūzo iki karaliaus (A-2-3-4-5-6-7-8-9-10-V-Q-K).

Kaip žaisti?

Bet kurią laisvąją kortą (kurios nedengia kitos kortos) galite perkelti ant kitos kortos, jei tik ši yra žemesnio rango ir kitos spalvos. Jei laisvoji korta – tūzas jį nukelkite į šeimynoms skirtą lauką. Tūzas yra pamatinė korta, ant jo turėsite sudėti rangų aukštėjimo tvarka visas kitas tos šeimynos kortas. Jei stulpelio viršuje lieka užversta korta, ją reikia atversti. Kai žaidimo lauke nebelieka kortų, kurias galėtumėte perkelti, nuimkite nuo rezervo 7 kortas ir išdėliokite jas atverstas ant stulpelių viršutinių kortų. Kortas nuo vienos stulpelio ant kito leidžiama kelti ne tik po vieną bet ir serijomis. Kai kitur perkeliamos visos stulpelio kortos, į laisvą vietą galima padėti karalių.

Keletas patarimų

Neimkite kortų iš rezervo, kol dar yra galimų ėjimų. Stenkitės atversti kuo daugiau užverstų kortų. Neskubėkite kelti kortų į šeimynų rietuves – pirma patikrinkite, gal šios kortos bus reikalingos, kad ant jų galėtumėte nukelti rangu mažesnes kortas (pvz., neperkelkite į šeimynų lauką juodos aštuonakės, kol nesate tikri, kad jos neprireiks raudonai septynakei nukelti; galbūt tik taip galėsite pasistūmėti į priekį). Žinoma, šios taisyklės neverta laikytis, jei gresia aklaviete.

jukono-pasjansas

Jukono pasjansas

Šis pasjansas kartais pavadinamas Klondaiko pasjanso giminaičiu – ir dėl panašaus išdėstymo, ir dėl nedidelio taisyklių skirtumo. Kita vertus, jis savaip įdomus, suteikia progą gerai pasukti galvą.

Reikės 1 kortų malkos (52 kortų).

Pradinis išdėstymas

Išdėliokite 28 užverstas kortas 7 stulpeliais: pirmą turi sudaryti viena korta, antrą – dvi, trečią – trys ir t.t. Atverskite visų stulpelių viršutines kortas. tada ant jų, išskyrus pirmą stulpelį, išdėliokite atverstas likusias 24 kortas. Taigi pirmas stulpelis turės vieną (ir vienintelę) atverstą kortą, o kiti šeši – po penkias. Kortos turi būti išdėliotos taip, kad vienos pridengtų kitas. Žaidimo lauke pasilikite vietos šeimynų rietuvėms.

Žaidimo tikslas

Sudėlioti kortas šeimynomis pagal hierarchiją nuo tūzo iki karaliaus (A-2-3-4-5-6-7-8-9-10-V-Q-K).

Kaip žaisti?

Į šeimynų rietuves leidžiama dėti tik laisvąsias kortas (kurių nedengia kitos kortos). Todėl ji tarp laisvųjų kortų yra tūzas, perkelkite jį į šeimynų lauką. Kai tik atsiras galimybė, ant tūzo dėkite rangų aukštėjimo tvarka visas kitas šeimynos kortas. Žaidimo lauke kortas dėliokite rangų žemėjimo tvarka (pvz., ant valeto dešimtakę, ant šios devynakę ir t.t.) ir kaitaliodami spalvą (juodą ant raudonos, raudoną ant juodos). Leidžiama kelti bet kurią atverstą kortą, net jei ant jos yra kitų kortų (pvz., ant laisvosios juodos devynakės galite nukelti raudoną aštuonakę, nors ant jos guli raudona keturakė ir karalius). Perkeliamas kortas galima dėti tik ant laisvųjų kortų (tarkime, jei ant devynakės nukėlėte aštuonakę su dviem kitomis kortomis, pvz., keturake ir karaliumi, toliau kortas turėsite dėti ant karaliaus). Jei stulpelio viršuje lieka užversta korta, ją reikia atversti. Kai paimamos visos stulpelio kortos, į to stulpelio vietą galima padėti karalių – vieną arba kartu su ant jo esančiomis kortomis.

Kortų pasjansai – tikrai maloni ir smagi veikla! Jeigu žinote dar daugiau šio kortų žaidimo variantų – kviečiame pasidalinti su mumis.