Kaip žaisti Durnių?

Ar žinote, kaip žaisti Durnių? Tai vienas nesudėtingiausių ir mėgstamiausių kortų žaidimų, dar vadinamų ir Kvailiu. Dėl lengvai perprantamų taisyklių į jį lengva įtraukti ir neįgudusius draugus ir bendrakeleivius. Durnius puikiai tinka atsipalaiduoti tiek ir ilgiems žiemos vakarams, tiek ir smagioms vasaros popietėms. Kitas labai panašaus pavadinimo kortų žaidimas Asilas taip pat labai linksmas ir smagus!

durniaus-taisykles

Durniaus taisyklės

  • Žaidžiama 36 kortų malka (nuo šešakių iki tūzų).
  • Gali žaisti 4-5 žaidėjai. Jei žaidėjų 6 ar daugiau, reikalinga pilna 52 kortų malka.

Taigi, kokios tos Durniaus taisyklės? Pirmiausia kortos sumaišomos, perkaliamos ir po vieną ar dvi padalijamos žaidėjams, iš viso kiekvienam po 6. Tada ant stalo padedama atversta viršutinė neišdalytos malkos korta, o ant jos – pati malka, bet taip, kad korta būtų šiek tiek išsikišusi. Ji rodo, kurios šeimynos kortos yra koziriai. Žaidimą pradeda žemiausią kozirį turintis žaidėjas, kitus padalijimus – prieš tai buvusio padalijimo laimėtojas. Kortas paprastai dalija pralaimėtojas. Žaidimas vyksta pagal laikrodžio rodyklę.

Pirmas žaidėjas išmeta bet kokią kortą. Kiekvienas kitas žaidėjas turi atsikirsti: padėti tos pačios šeimynos aukštesnio rango kortą arba kozirį. Pavyzdžiui, jei vienas žaidėjas išmeta būgnų šešakę, kitas turėtų atsimušti  būgnų septynake, aštuonake ar kita aukštesne korta ar bet kokiu koziriu (kad ir šešake).

Jei žaidėjui pavyksta atsikirsti, jis abi kortas atideda į šalį ir meta ant stalo bet kokią savo kortą, jei ne – pasiima padėtą kortą ir perleidžia žaidimą kitam žaidėjui. Kirtį galima papildyti to paties rango kortomis. Tarkime, jums numestą būgnų šešakę atkirtote būgnų devynake.

  • Varžovas, jei turi, gali pridėti jums dar vieną šešakę, devynakę arba abi.
  • Jei varžovas turi kelias vienodo rango kortas, jis gali išmesti  jas į kirtį visas kartu arba po vieną po kitos.

Taip kortas mesti galima tol, kol žaidėjas nebeturi kuo atsikirsti arba pasiima kirtį. Kai apsukamas vienas žaidimo ratas, žaidėjai, turintys mažiau negu 6 kortas, paeiliui pasiima jų iš fondo tiek, kad vėl turėtų 6. Tada žaidžiama toliau, kol lieka vienas žaidėjas, turintis kortų. Jam atidenka garbingas durniaus titulas.

kaip-zaisti-durniu

Kortų žaidimas Durnius

Kad žaisti būtų įdomiau, galima taikyti šiek tiek kitokias taisykles. Pavyzdžiui, jei žaidžia 2-4 žaidėjai, galima sutarti, kad kortos bus kertamos nepaisant eilės: kas pirmas sueraguos, tas ir kirs. Jei išmetama daugiau nei viena korta, kas reikia nukirsti kiekvieną atskirai.

Kortų žaidimą paįvairina ir galimybė persiųsti išmestą kortą ar išmestas kortas kitam žaidėjui – tereikia pridėti tokio pat rango kortą. Pavyzdžiui, jei žaidėjas iš dešinės išmetė kryžių šešakę, galite padėti ją greta kryžių šešakės ir tada abi kortas turės nukirsti žaidėjas iš kairės (nebent jis taip pat turi šešakę). Kortos gali būti persiunčiamos tol kol jas gauna pirmąją kortą padėjęs žaidėjas. Jis tada privalo nukirsti ne tik savo, bet ir visas pridėtas kortas.

Taigi, kaip žaisti Durnių jau turėtų būti aišku, tačiau kaip atsikratyti šios pravardės, jeigu vis pralaimite? :))