Kortų žaidimas 66

Kortų žaidimas 66 – tai paprastenis populiaraus žaidimo „Tūkstantis“ variantas, tik tinkamesnis žaisti dviems žaidėjams. Sukurtas XVIII a. pradžioje, Austrijoje. Labai mėgstamas Vidurio ir Vakarų Europoje.

66-kortu-zaidimas

Kortų žaidimas 66 | Taisyklės

Gali žaisti 2-3 žaidėjai. Žaidžiama su 24 kortų malka (nuo devynakių iki tūzų). Tikslas – imant kirčius kuo greičiau surinkti 66 taškus. Žaidimas ypatingas tuo, kad žaidėjai taškus skaičiuoja savo mintyse ir surinkę 66 taškus turi patys pranešti apie tai varžovams.

Kortų vertės taip pat kaip ir Tūkstantyje:

tūzas – 11 taškų
dešimtakė – 10 taškų
karalius – 4 taškai
dama – 3 taškai
valetas – 2 taškai
devynakė – 0 taškų

Už kiekvieną paskelbtą karališkąją porą (vienos šeimynos karalių ir damą) duodama 20 taškų, o jei pora yra kozirių šeimynos, 40 taškų. Koziriai nustatomi atsitiktinai dalijant kortas.

66 kortų žaidimas. Kaip žaisti?

66 kortų žaidimas žaidžiamas gana paprastai. Kad turi porą, žaidėjas gali skelbti, kai ateina jo eilė pradėti kirtį (bet ne atsikirsti!) ir jei jis jau turi paėmęs bent vieną kirtį. Skelbdamas porą žaidėjas privalo padėti į kirtį damą (kiti žaidėjai gali pareikalauti parodyti karalių). Kaip minėjome, už paskelbtą porą žaidėjas gauna papildomos 20 ar 40 taškų. Paėmęs kirtį žaidėjas mintyse apskaičiuoja jo vertę, tada kortas užverčia ir padeda į savo kirčių šūsnį. Daugiau žiūrėti šių kortų negalima, o surinktą sumą reikia įsiminti.

Kiekvieno dalijimo pradžioje dalytojas sumaišo kortas, duoda kitam žaidėjui jas perkelti ir padalija visiems po 6 (3 kartus po 2). Tada atverčia viršutinę neišdalytos malkos (fondo) kortą ir ją padėjęs ant stalo pridengia (bet taip, kad matytųsi) ta pačia neišdalyta kortų malka. Ši korta rodo kozirius. Pirmasis žaidimą pradeda dalytojo kairėje sėdintis žaidėjas. Jis deda bet kurią pasirinktą kortą. Kiti žaidėjai paeiliui taip pat deda bet kokią norimą kortą. Visas kortas galima nukirsti bet kokios vertės koziriu, o kozirio kortas – aukštesnės vertės tos pačios šeimynos kortomis. Kirtį laimėjęs žaidėjas pasiima apatinę fondo kortą. Tada po vieną kortą iš fondo apačios pasiima ir kiti žaidėjai. Naują ėjimą pradeda kirtį laimėjęs žaidėjas.

Kortų fondas

Kol nesibaigia kortų fondas, nebūtina kirsti padėtos kortos tos pačios šeimynos arba kozirio korta. Tačiau kai fondas išsenka, taisyklės sugriežtėja ir žaidėjai privalo dėti tos pačios šeimynos kortą, o jei jos neturi – kozirį.

Žaidėjas, kai tik suskaičiuoja, kad yra sukaupęs 66 taškus, turi tai paskelbti iš anksto sutartu žodžiu, pavydžiui, jau ar šešiasdešimt šeši. Jei patikrinus kortas paaiškėja, kad jis apsiriko, žaidėjas pralaimi. Jei žaidėjas išmeta visas kortas, tačiau niekas nesurenka 66 taškų, laimi paėmęs paskutinį kirtį.

Kad žaisti būtų įdomiau, galima organizuoti turnyrą ir taškus po kiekvieno dalijimo skaičiuoti šitaip: žaidėjas gauna 1 tašką, jei priešininkas surenka 33 ar daugiau taškų; gauna 2 taškus, jei priešininkas laimėjo bent vieną kirtį, bet surinko mažiau negu 33 taškus, jei varžovui nepavyko paimti nė vieno kirčio. Laimi tas, kuris pirmas surenka 7 taškus.