Kortų žaidimas Karuselė

Kortų žaidimas Karuselė – ir vaikų, ir suaugusiųjų mėgstamas žaidimas. Jis lavina reakciją, pastabumą, aritmetinius įgūdžius. Šis kortų žaidimas tarsi žvejyba, mat žaidėjai turi išsižvejoti reikiamas kortas ir už tai gauna taškų.

žaidmo-kortos

Karuselės taisyklės

Taigi kokios tos karuselės taisyklės? Visų pirma, šį žaidimą galima žaisti dviese, trise arba keturiese. Žaidimui reikalinga 52 kortų malka su dviem juokdariais ir dar dviem papildomomis kortomis: trečiu juokdariu ir šluota.

Tikslas:

Kuo greičiau surinkti 120 taškų. Taškai suteikiami tik už jam tikrus rezultatus. Prieš žaidžiant reikia skirtingai pažymėti juokdarius (pvz., skaičiais), nes už kiekvieną duodama skirtingai taškų. Kaip šluotą galima naudoti bet kokią specialiai pažymėtą arba ketvirtą juokdario kortą.

Taškai:

Aukščiausias juokdarys: 10 taškų

Vidurinis juokdarys: 5 taškai

Žemiausias juokdarys: 3 taškai

Būgnų dešimtakė (karuselė): 2 taškai

Pikų dviakė: 2 taškai

Per dalijimą surenkama daugiausiai kortų (skaičiuojamos visos surinktos kortos): 2 taškai

Per dalijimą surenkama daugiausiai pikų: 2 taškai

Tūzas: 1 taškas

Jei per vieną dalijimą du žaidėjai surenka po vienodai kortų (arba po vienodai pikų), kiekvienas gauna po 1 tašką. Jei vienodą skaičių kortų surenka trys ar daugiau žaidėjų, taškų neskiriama. 

tūzas
tūzas

Daugiau kortų žaidimų: Melagis, Karas, Vežimas, Asilas.

Kortų dalijimas

Gerai sumaišęs malką ir davęs ją perkelti kitam žaidėjui, dalytojas kiekvienam padalija po 4 kortas (dalijama po vieną) ir ant stalo padeda 8 atverstas kortas žvejybai. Žaidžiama pagal laikrodžio rodyklę, pirmas pradeda žaidėjas, sėdintis dalytojui iš kairės.

Žaidėjų užduotis – pasiimti atverstų kortų iš esančio ant stalo rinkinio, t. y. jas nukirsti. Nukirstos kortos (kirčiai) atidedamos į šalį ir daugiau nebenaudojamos.

Kortas galim kirsti keliais būdais:

Paprasčiausias – kirsti vienvarde (tokio pat rango) korta.

Pavyzdžiui, jei ant stalo guli būgnų triakė, o jūs turite pikų triakę, šią reikia padėti ant pirmosios, tada abi kortas (kirtį) paimti ir užverstas padėti į atskirą krūvelę. Jei ant stalo yra dvi vienvardės kortos  (pvz. dvi triakės), jas abi galima paimti vienu kirčiu.

Kitas būdas – kirsti kelias kortas jų bendrą vertę atitinkanči korta.

Pavyzdžiui, jei turi devynakę, ja galite kirsti penkakę ir keturakę. Šią taisyklę galima taikyti ir norint paimti tūzą (jo vertė 1 taškas). Pavyzdžiui, jei ant stalo guli tūzas ir dviakė, abi šias kortas nukirsite triake.

Galimas ir rizikingesnis variantas – mėginti sudaryti reikiamos vertės kirtį per kelis ėjimus.

Šis būdas tinka, kai prie atverstos kortos pridėjus turimą kortą gaunamas derinys, kurio taškų suma yra lygi kitos turimos kortos taškų sumai. Tarkime, ant stalo yra penkakė ir dviakė, o jūs turi turite tūzą ir aštuonakę. Galite sudėti penkakę, dviaką ir tūzą į vieną šūsnį ir laukti kito savo ėjimo, kad nukirstumėte jas su aštuonake. Bėda ta, kad į šias kortas gali pasikėsinti varžovai.

karuselės-taisyklės-kortų-dėliojimas

Karuselė žaidimas tęsiasi toliau…

Dvaro kortos kertamos tik vienvardėmis kortomis ir tik po vieną, t. y. valetu galima nukirsti vieną valetą, dama – vieną damą, karaliumi – vieną karalių. Tačiau, jei ant stalo yra trys vienvardės dvaro kortos (tarkime, trys karaliai), o jūs turite ketvirtą, tas tris kortas galite nukirsti iškart vienu kirčiu.

Jei žaidėjas turi šluotą, gali susišluoti visas ant stalo esančias kortas. Tuomet kitas žaidėjas deda ant stalo bet kokią savo kortą (jei turi). Dar kitas žaidėjas gali arba ją nukirsti (jei turi tinkamų kortų), arba dėti dar vieną kortą.

Nesvarbu, kokiu būdu imami kirčiai, žaidėjai, jei neturi tinkamos kortos, turi dėti ant stalo bet kokią kortą. Nukirstos kortos atidedamos į šalį ir daugiau nebenaudojamos. Sužaidus padalijimą apskaičiuojami žaidėjų surinkti taškai ir visiems vėl padalijama po keturias kortas. Naujų kortų prie atverstų nepridedama, kiek šių buvo, tiek ir lieka.

Žaidimą laimi pirmas surinkęs 120 taškų. Tiek paprastai galima surinkti per 3-4 partijas. Taigi kortų žaidimas Karuselė žaidimas – tikras iššūkis tiek patyrusiems žaidėjams, tiek ir naujokams! Galime pasiūlyti ir daugiau kortų žaidimų.