Pasjanso dėlionė: neįprasti Solitaire žaidimo būdai

Jau žaidėme tradicinį pasjansą, pasjansą Vorą, žinoma, ir kitus kortų žaidimus. Ar žinojote, jog šių Solitaire žaidimų egzistuoja pačių įvairiausių? Kartais kortų dėliojimas dar vadinamas pasjanso dėlionė, būtent dėl žaidimo tikslo – kuo greičiau tam tikrai kortai surasti jai skirtą vietą. Taigi, kviečiame susipažinti net su 3 labai įdomiomis pasjanso dėlionėmis!

pasjansas-golfas

Pasjanso dėlionė: pasjansas Golfas

Pasjanso pavadinimas kilęs nuo golfo žaidimo. Kaip ir golfo lauke, čia svarbu surinkti kuo mažiau taškų. Šis pasjansas nėra sudėtingas, bet tinka mėgstantiems iššūkius. Galioja tik viena taisyklė: vieną ant kitos galima dėti tik rangu aukštesnę arba žemesnę kortą. Tai, kad žaidžiant dalis kortų būna atverstos, suteikia progą pritaikyti loginio ir strateginio mąstymo įgūdžius.

Pradinis išdėstymas

Išdėliokite 35 atvertas kortas 7 stulpelius po 5 kortas kiekviename; kortas dėliokite taip, kad vienos pridengtų kitas. Visas kitas kortas – rezervą – padėkite apačioje. Atverskite viršutinę rezervo kortą ir padėkite kur nors šalia.

Žaidimo tikslas

Surinkti išdėliotas kortas ant atverstosios (pamatinės) kortos.

Kaip žaisti?

Ant atverstosios kortos galite dėti bet kurią rangu aukštesnę arba žemesnę kortą, nesvarbu, kokiai šeimynai ji priklausytų – būgnų, širdžių, vynų ar kryžių. Dedamą kortą galima rinktis tik iš nepridengtų kortų. Jei nei viena netinka, ant renkamų kortų krūvelės padėkite atverstą viršutinę rezervo kortą ir ieškokite tinkamos jai.

Jei pageidaujate rimtesnio iššūkio, galite taikyti taisyklę, leidžiančią dėti ant tūzo tik dviakę, o ant karaliaus tik damą. Žinoma, jei toks ėjimas neįmanomas, žaidimas nutraukiamas.

Žaidimas laimimas surinkus visas išdėliotas kortas (rezerve likusių kortų nepaisoma).

Taškai

Kai nėra galimybių perkelti jokių dėlionės kortų, o rezervas visas išnaudotas, žaidimas yra baigtas. Kad žaisti būtų įdomiau, galite skaičiuoti taškus. Už kiekvieną neperkeltą dėlionės kortą gaunate tašką. Jei dėlionės kortos sudėliotos, už kiekvieną neperkeltą dėlionės kortą gaunate tašką. Jei dėlionės kortos sudėliotos, už kiekvieną rezervo kortą gaunate minus vieną tašką. Žaidžiamas 9 partijos, partijų taškai sumuojami. Tikslas – per kiekvieną partiją surinkti ne daugiau kaip 4 taškus, kad galutinė suma būtų ne didesnė nei 36 taškai.

Šį pasjansą galima žaisti ir dviese. Kiekvienas žaidėjas žaidžia atskira kortų malka, laimi surinkęs mažiau taškų.

kenfildo-pasjanso-delione

Pasjanso dėlionė: Kenfildo pasjansas

Šio pasjanso, dar žinomo Demono vardu, pavadimas kildinamas iš istorijos apie Kenfildo kazino savininko iššūkį kortuotojams. Pasakojama, kad jas parduodavęs žaidėjams kortų malką už 50 dolerių ir pažadėjęs sumokėti po 5 dolerius už kiekvieną į šeimynų rietuves padėtą kortą. Sudėliojęs pasjansą lošėjas galėdavęs gauti 210 dolerių. Tai galima suprasti kaip užuominą, kad užduotis nėra iš lengvųjų. pasjansas įdomus tuos, kad šeimynos dėliojamos pagal hierarchiją, tačiau pamatinė korta yra atsitiktinė.

Reikės 52 kortų (1 kortų malkos).

Atidėkite į rezervą 13 užverstų kortų; viršutinę atverskite. Šis rezervas dažnai vadinamas demono rezervu. Tada atverstą malkos kortą padėkite į šeimynoms skirtą vietą. Tai ir bus vienos iš šeimynų pamatinė korta (paveiksle – būgnų triakė). Kita trijų šeimynų pamatinės kortos turės būti tokio pat rango, bet jas į šeimynoms skirtas vietas padėti žaidžiant. Žemiau vieną šalia kitos išdėliokite atverstas dar keturias kortas. Tai – žaidimo laukas. Visos kitos kortos sudaro pagrindinį rezervą. Atverskite tris viršutines jo kortas ir padėkite greta.

Žaidimo tikslas

Surinkti kitų trijų šeimynų pamatines kortas ir ant kiekvienos tokios kortos sudėti iš eilės pagal rangą visas tos šeimynos kortas (pvz., jei pamatinės kortos yra triakės, šeimynos dėliojamos tokia tvarka: 3-4-5-6-7-8-9-10-Q-K-A-2).

Kaip žaisti?

Kilnoti leidžiama viršutines rezervų kortas ir laisvąsias žaidimo lauko kortas: jos dedamos į šeimynų rietuves arba ant kitų laisvųjų žaidimo lauko kortų. Žaidimo lauke kortas dėliokite rangų žemėjimo tvarka (pvz., ant tūzo galime dėti karalių, ant dviakės – tūzą) ir kaitaliodami spalvą (juodas ant raudonų, raudonas ant juodų). Kortas nuo vieno stulpelio ant kito galite kilnoti ir po vieną, ir serijomis.

Jei žaidimo lauke atsiranda laisva vieta, į ją reikia padėti kortą iš demono rezervo. Jei šis rezervas išnaudotas, dedama pagrindinio rezervo korta.

Kortos iš demono rezervo imamos po vieną, iš pagrindinio – po tris. Nepanaudotos pagrindinio rezervo kortos sudaro fondą. Kai rezervas išsenka, šios kortos apverčiamos ir vėl naudojamos kaip rezervas. Šitaip žaidžiama tol, kol sudėliojamos visos keturios šeimynos arba kai nebelieka galimybių perkelti kortų.

Žaidžiant kitą, Vaivorykšte vadinamą žaidimo variantą, pagrindinio rezervo kortos imamos ne po tris, o po vieną, rezervą leidžiama pervesti tik du kartus.

solitaire-trys-bokstai

Pasjanso dėlionė: pasjansas Trys bokštai

Tai paprastas, bet labai smagus Solitaire žaidimas. Žaidimas trunka neilgai, todėl patinka daugeliui. Žaidimui reikės tradicinės 52 kortų malkos.

Pradinis kortų išdėstymas

Dėliodami eilutėmis iš viršus į apačią išdėliokite iš 28 atverstų kortų tris sujungtas piramides: viršutinėje eilutėje per atstumą 3 kortas, antroje – po 2 kortas, pridengiančias viršutines kortas (iš viso 6), trečioje – po 3 kortas, pridengiančias antros eilutės kortas (iš viso 9), paskutinėje – viena greta kitos 10 kortų. Visos kitos kortos sudaro rezervą. Atverskite viršutinę jo kortą ir padėkite šalia

Žaidimo tikslas

Visas žaidimo lauke išdėliotas kortas surinkti ant atvertosios (pamatinės) kortos į vieną rietuvę.

Kaip žaisti?

Ant atverstosios kortos galite dėti bet kurią rangu aukštesnę arba žemesnę kortą: šeimyna ir spalva neturi jokios reikšmės (pvz., ant dviakės galima dėti triakę arba tūzą, ant tūzo – dviakę arba karalių). Dedamą kortą leidžiama rinktis tik iš nepridengtų kortų. Jei nė viena netinka, ant renkamų kortų krūvelės padėkite atverstą viršutinę rezervo kortą ir ieškokite jai tinkamos. Žaidimas laimimas surinkus iš žaidimo lauko visas jame išdėliotas kortas, nesvarbu, ar liko kortų rezerve.